FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI

Dumbrava Roșie 2

București

(+4) 021 31 83 874

Contact

Luni - Vineri 9:00 - 17:00

Program

Proiectelor cu finanțare UE implementate de FNTM
în calitate de Lider de consorțiu

În perioada 2009 – 2023, FNTM a implementat proiecte finanțate din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial de Resurse Umane/ Capital Uman, program cu o valoare de aproximativ 15 milioane Euro.

 

Proiectul strategic Rural-Manager a fost implementat în perioada ianuarie 2009 – aprilie 2010, de FNTM, în calitate de lider al consorțiului, în parteneriat cu organizațiile Centrul de Training și Dezvoltare al Asociațiilor Angajatorilor din Bavaria – bfz gGmbh, S.C. Siveco România SA și Asociația Euro<26 România. Proiectul Rural Manager a fost implementat în perioada 2009 – 2010 și a avut printre rezultate atingerea unui grup țintă de 1591 de persoane și desfașurarea unui număr de 24 de evenimente de motivare pentru începerea unui proces de educație. Dintre acestea, 401 persoane au urmat Programului de educatie manageriala Rural-Manager, pe platforma AeL și 396 au beneficiat de consultanță personalizată, prin intermediul consultanților regionali

 

Proiectul Rural Antreprenor a fost implementat in perioada 2010 – 2012 si a avut printre rezultate atingerea unui grup tinta de 2213 de persoane, desfasurarea unui numar de 53 conferinte de motivare si promovare a culturii antreprenoriale, seminarii si alte evenimente, 10 Emisiuni TV cu povesti de succes in antreprenoriatul rural și educatie antreprenoriala pentru 800 de beneficiari printr-un program online

Proiectul Întreprinzători în turism – Pensiuni în România a fost implementat în perioada 2011 – 2013 și a avut printre rezultate acordarea de educație antreprenoriala prin programul e-Learning unui număr de peste 1500 beneficiari, realizarea unui schimb de experiență în Spania pentru 100 întreprinzători în turism și manageri de pensiuni, care au vizitat 24 afaceri turistice, organizarea a 14 conferințe de motivare și de promovare a culturii antreprenoriale organizate în cele 8 regiuni de dezvoltare și realizarea unui număr de 5 emisiuni TV cu povesti de succes ale beneficiarilor, axate pe promvarea importantei educației antreprenoriale în conducerea unei afaceri turistice, difuzate la posturile TVR1, TVR International, Money Channel și TravelMix.

Proiectul Start-up Urban a fost implementat în perioada 2018 – 2021 și a avut printre rezultate organizarea a 6 conferinte judetene de informare si incurajare a antreprenoriatului, organizarea de cursuri gratuite de formare in competente antreprenoriale cu acreditare ANC pentru 312 persoane, organizarea unui concurs de planuri de afaceri si selectarea a 54 de planuri de afaceri finantate cu 39.000 de euro, organizarea de stagii de practica in organizatii cu obiect de activitate similar cu cel al afacerilor ce urmau sa fie infiintate, precum si organizarea unui Accelerator de Afaceri (tabără de antreprenoriat).

Alte proiecte  cu finanțare UE implementate de FNTM partener

Proiectul Stagii de practică pentru elevii din județul Bihor – primul pas pentru o carieră de succes a fost implementat în perioada 2020 – 2022, FNTM fiind responsabilă pentru dezvoltarea competențelor profesionale pentru un număr de 190 de elevi din învățământul secundar și terțiar non-universitar din județul Bihor prin organizarea a 19 stagii de practică în domenii corelate cu necesitățile pieței muncii, cu accent accent pe domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale in comunitatile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA a fost implementat in perioada 2017 – 2020, FNTM avand ca rezultate promovarea educatiei si initiative antreprenoriale, oferirea de consultanta antreprenoriala, programe de educatie si subventii de circa 25.000 de euro pentru demararea a 5 afaceri in Alba Iulia, selectate prin concurs de planuri de afaceri.

Proiectul ALBA IULIA 360 a fost implementat in perioada 2017 – 2020, FNTM fiind responsabila de componenta de antreprenoriat a proiectului, oferirea de educatie antreprenoriala (cursuri de competente antreprenoriale acreditate ANC si programe e-Learning), consultanta si organizarea unui concurs de planuri de afaceri in urma caruia au fost selectate 3 planuri de afaceri ce au primit o subventie de circa 25.000 de euro in vederea demararii si derularii afacerii, cu monitorizare si sustinere din partea echipei FNTM.

Proiectul SUCCES – Sustinem cresterea competitivitatii economiei sociale a fost implementat in perioada 2014 – 2015 si a avut printre rezultate atingerea unui număr de 80 de persoane din grupul tinta, compus in special din grupuri vulnerabile, infiintarea a 5 structuri de economie sociala.

Proiectul Dezvoltarea resurselor umane și încurajarea micilor afaceri în zonele rurale din județele Ialomița și Calarași a obtinut finanțare în 2011 și a avut ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor din mediul rural la statutul de persoane active, prin dezvoltarea cunoștintelor, abilităților și comportamentului antreprenorial și managerial modern pentru mici întreprinzători sau viitori întreprinzători, în special persoane tinere din mediul rural. Un proiect asemănător a fost implementat și în județele Dolj si Olt. 

Proiectul Maiestrie-Aptitudini-Initiative – Valorificarea inovațiilor în suportul educațional în învățământul pre-universitar, pentru prevenirea și reducerea fenomenului de abandon școlar și asigurarea condițiilor necesare pentru furnizarea competențelor și abilităților de baza pentru toate categoriile de persoane expuse acestui risc, precum și pentru cresterea sanselor de succes scolar. Proiectul, a obținut finanțare în 2010 și a avut ca obiectivul principal promovarea și înființarea de programe educaționale, de preventie a abandonului școlar și cresterea șanselor de succes în învățământul pre-universitar.

Proiectul Creșterea nivelului de calificare pentru angajații din industria turismului, în regiunea Bucuresti-Ilfov a obținut finanțare în 2011. In cadrul proiectului s-a furnizat consiliere profesională pentru 184 de persoane,  angajați în companiile de turism și servicii hoteliere din regiunea București – Ilfov.

Proiectul „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”