FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI

Dumbrava Roșie 2

București

(+4) 021 31 83 874

Contact

Luni - Vineri 9:00 - 17:00

Program

Chestionar pentru viitori antreprenori din Regiunea Centru: Până la 100.000 euro finanțare prin Fundația Națională a Tinerilor Manageri

Fundația Națională a Tinerilor Manageri intenționează să depună noi proiecte în cadrul Programului Educație și Ocupare (PEO) 2021-2021 și al Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, prin care va acorda sprijin financiar de minim 60.000 și maxim 100.000 euro pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban și în mediul rural din regiunea Centru, în următorii 2 ani.

În vederea pregătirii proiectelor, vă invităm să completați unul sau ambele din chestionarele de mai jos, în funcție de mediul în care ați dori să înființați întreprinderea:

    * Chestionar Sprijin pentru înființarea de întreprinderi în mediul
RURAL

    * Chestionar Sprijin pentru înființarea de întreprinderi în mediul
URBAN

Fundația Națională a Tinerilor Manageri respectă prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Datele personale furnizate de dvs. sunt utilizate exclusiv pentru fundamentarea nevoilor grupului țintă vizat și pentru eventuala contactare dacă este exprimat interesul de participare la proiect. Datele dvs. personale nu vor fi transferate către terți.

Timp de completare: 5 minute.

Activitățile fundației