FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI

Dumbrava Roșie 2

București

(+4) 021 31 83 874

Contact

Luni - Vineri 9:00 - 17:00

Program

Angajați performanți, întreprinderi competitive!

În data de 5 Septembrie 2022 va fi demarat proiectul Angajați performanți, întreprinderi competitive!

Proiectul va fi  implementat pe o perioadă de 16 luni de către Asociaţia Smart Alliance, în parteneriat cu Fundația Națională a Tinerilor Mnageri- FNTM și Universitatea Spiru Haret și este finanțat prin POCU/860/3/12/Îmbunatațirea nivelului de cunostințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității profesionale prin dobandirea de competente digitale, inclusiv avansate, pentru un numar de 500 angajati (din care 50 persoane, minim 10% angajati varstnici 55-64 de ani, 200 persoane – minim 40% femei) din IMM-uri din orase din regiunile mai putin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ca urmare a participarii si certificarii la programe de formare în domeniul digital, cu scopul de a se adapta sectoarelor economice din domeniul SNC si SNCDI.

Activitățile fundației